Jessica och Niklas är i grunden konsthantverkare och konstsmeder sedan 10 år med, flera års erfarenhet av tekniska och konstnärliga lösningar till offentlig och privat miljö, ute och inne. Vi arbetar med metall som främsta vän, men även i trä, sten och andra material. Oavsett om det är offentlig eller privat miljö, stort eller smått, teknsikt eller utsmyckande, så är det noggrannhet, hållbarhet och uttryck vi väljer att arbeta med. 

Offentlig konst, utställningar, föreläsningar, workshopar.

 

Installing sculpture at Open Art 2017 Installing sculpture at Open Art 2017 Installing sculpture at Open Art 2017 Installing sculpture at Open Art 2017 Installing sculpture at Open Art 2017 Installing sculpture at Open Art 2017

 

Kommande utställningar och projekt:

Separata:

Konsthallen, Kulturhuset Kajutan i Henån, 29 juni - 25 juli 2019 

Konsthantverkarna Karlstad, 26 oktober - 20 november 2019

 

Konst för offentlig miljö på gång:

Tre skulpturer till offentlig plats i Vallentuna.